kasia0692, strona 16

153 teksty – auto­rem jest ka­sia0692.

Miłość to ciągła próba cierpliwości. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 stycznia 2010, 17:41

Sek­sa­pil to nic in­ne­go jak ak­ceptac­ja sa­mego siebie. Jeśli dos­trzeżesz go w so­bie, in­ni zo­baczą to jeszcze wyraźniej. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 stycznia 2010, 17:08

Człowiek z oba­wy przed sa­mot­nością jest zdol­ny do zaak­cepto­wania u dru­giego naj­większych na­wet wad. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 1 stycznia 2010, 22:26
kasia0692

Póki żyję chcę walczyć o życie. Dopóki mogę pójść o własnych siłach- pójdę tam gdzie zechcę...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kasia0692

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność